Hae

Käyttöehdot

Käyttämällä VAIKUTTAJAMEDIA-sivustoa hyväksyt palvelun kustantajan Vaikuttajamedia Suomi Oy:n käyttöehdot ja yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Vaikuttajamedia-sivuston kustantajalla (Vaikuttajamedia Suomi Oy) on oikeus muokata ehtoja ja muuttaa niiden sisältöä päivittämällä käyttöehtoja ilman erillistä ennakkovaroitusta. Mikäli et hyväksy käyttöehtoihin tehtäviä päivityksiä, sinun tulee pidättäytyä sivuston käytöstä.

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vaikuttajamedia Suomi Oy:n tuottamaan verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (jäljempänä “Palvelu”). Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelu toimii domaineilla Vaikuttajamedia.fi (jäljempänä ”Sivusto”). Portaalin alidomaineilla, jotka päättyvät osoitteeseen vaikuttajamedia.fi julkaistaan blogeja (jäljempänä ”Blogi”).

PALVELUN SISÄLTÖ

Vaikuttajamedia pyrkii siihen, että Palvelu on laadultaan moitteeton. Vaikuttajamedia vastaa Palveluun itse toimittamansa aineiston sisällöstä ja sen lainmukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Vaikuttajamedia ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Blogien sisällöstä vastaavat Blogien kirjoittajat.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan vastaten samalla Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja tietoturvasta. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa muille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai verkolle.

Käyttäjä voi jakaa Palvelun sisältöä sosiaalisessa mediassa, mutta muutoin Palvelun sisällön saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty.

Käyttäjä ei saa käyttää palveluja Vaikuttajamedian, Blogien kirjoittajien tai kolmansien osapuolien tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

VASTUURAJOITUS

Vaikuttajamedia ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä ja siitä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Vaikuttajamediaa millään tavalla sitoviksi tiedoiksi, neuvoiksi tai ohjeiksi, eikä niiden perusteella siten voi esittää Vaikuttajamediaa kohtaan vaatimuksia. Vaikuttajamedia ei myöskään ole vastuussa Käyttäjälle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Käyttäjän toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai huolimattomuudesta, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulle kuuluvasta seikasta tai muusta Vaikuttajamedian vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä. Vaikuttajamedia ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin huolimatta siitä, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

Vaikuttajamedia pyrkii siihen, että Palvelu on käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Vaikuttajamedia ei kuitenkaan anna suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta. Vaikuttajamedia ei vastaa Palvelussa olevan tiedon katoamisesta tai muuttumisesta, eikä kolmannen osapuolen johtuvasta mahdollisesta tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, kuten mm. häiriöt, käyttökatkokset, jne. Vaikuttajamedia pyrkii ilmoittamaan mahdollisista ennakkoon tiedossa olevista katkoksista sivustolla ennakkoon.

Vaikuttajamedialla on oikeus poistaa Palvelusta sisältö, jonka Vaikuttajamedia katsoo tai kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa, haittaa muita käyttäjiä tai on muutoin Vaikuttajamedian käyttöehtojen vastainen.

TIETOTURVA

Vaikuttajamedia ei vastaa Käyttäjän tietoturvasta Palvelua käytettäessä.
Käyttäjä vastaa itse Käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien ja lähiverkon tietoturvasta. Käyttäjä vastaa itse mahdollisesta puutteellisen suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Vaikuttajamedialle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Vaikuttajamedia järjestää Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja luotettavasti. Vaikuttajamedia ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

YLIVOIMAINEN ESTE

Vaikuttajamedian vapautuu näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joksi katsotaan sellainen velvoitteiden täyttämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopijapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa, viranomaismääräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, ulkopuolisen aiheuttamaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua.

Muut ehdot

Vaikuttajamedialla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät oikeudet ja vastuut yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä toiselle yhtiölle.

Vaikuttajamedialla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, mikäli siihen on perusteltu syy esimerkiksi Palvelun kehittämisen, lainsäädännön tai viranomaispäätöksen johdosta. Muutoksista ilmoitetaan Palvelussa ja ne astuvat voimaan välittömästi tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutoksen voimaantulon jälkeen, käyttäjä hyväksyy muutoksen ja sitoutuu noudattamaan muutettua ehtoa.

EVÄSTEET

Mitä ovat evästeet?

Käytämme evästeitä Vaikuttajamedia-verkkosivustolla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joita verkkopalvelimemme käyttää mahdollistaakseen pääsysi tiettyihin verkkosivustollamme oleviin toimintoihin. Evästeitä on kahta eri päätyyppiä: 1) tallennettu eväste (pysyvä eväste), joka säilyy tietokoneellasi määrätyn ajan ja 2) väliaikainen eväste (istuntokohtainen eväste), joka tallennetaan tietokoneen muistiin väliaikaisesti siksi ajaksi, jonka vietät verkkosivustolla. Istuntokohtaiset evästeet poistuvat, kun verkkoselain suljetaan.

Sivusto kuuluu Improve Median mainosverkostoon, ja sivustolla käytetään evästeitä mm. mainonnan kohdentamiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetusten avulla taikka kieltäytyä mainonnan kohdentamisesta vierailemalla mainonnan kohdentamisessa käytettyjen kumppanien opt out -sivustoilla. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tämä sivusto on pääosin mainosrahoitteinen. Jos sivustolla ei voida esittää käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan räätälöityä mainontaa, emme välttämättä voi jatkaa sivuston ylläpitoa. Käyttäjän jatkettua sivustojen selaamista hänelle annetun informaation ja tarjottujen vaikutusmahdollisuuksien jälkeen, käyttäjä hyväksyy evästeiden asettamisen.

Evästeet tällä sivustolla

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.
Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.
Käytämme palveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan sivustomme käyttöä. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon.
ScrollPosition-kohteelle annetaan numeraalinen arvo, lukijaystävällisyyden takia.

Kolmansien osapuolien evästeet ja yhteisöliitännäiset

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mainosverkostojen, mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.
Sivustollamme on käytössä mm. seuraavia kolmansien osapuolien evästeitä:
Improve Median mainosverkoston käyttämät evästeet ja/tai kumppanit listattu Improve Median sivuilla.
Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun käyttäjä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa käyttäjän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Käyttötarkoitukset

Tällä sivustolla evästeitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
Mainosevästeet: Evästeitä käytetään sivuston käytön analysoimiseksi, käyttäjämäärien laskemiseksi, mainonnan näyttömäärien, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Lisäksi saatamme kumppaniemme avulla luoda sivustojen käyttäjistä erilaisia kohderyhmiä. Kohderyhmät koostuvat tiedoista, jotka koskevat joukkoa, jonka ennakoidaan käyttäytyvän samankaltaisesti tai omaavan samankaltaisia piirteitä, kuten urheilusta kiinnostuneet (arvioituun kiinnostuksenkohteeseen perustuva kohderyhmä), todennäköisesti auton tai uuden asunnon ostavat (arvioituun aikomukseen perustuva kohderyhmä), pääkaupunkiseudulla asuvat (arvioituun maantieteelliseen sijaintiin perustuva kohderyhmä) tai 20-30-vuotiaat (arvioituun ikään perustuva kohderyhmä). Kohderyhmään liittyvä tieto voidaan yhdistää numeeriseen tunnisteeseen, kuten eväste- tai mobiilitunnisteeseen, mutta emme voi tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti. Kohderyhmiä voidaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka haluavat tarjota käyttäjälle mainontaa, jonka arvioidaan olevan todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. Nämä kolmannet osapuolet voivat yhdistää verkostoomme kuuluvien sivustojen käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoa omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneet käyttäjät.
Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä palveluiden ja niiden toimintojen käyttämiseksi, esimerkiksi sisäänkirjautumiseksi.
Käyttömukavuutta parantavat evästeet: Näitä evästeitä käytetään sisäisiin tarkoituksiin, jotta voimme tarjota käyttäjillemme paremman käyttökokemuksen sivustolla. Saamamme tiedot kertovat meille, miten sivustoa käytetään.
Toimintoevästeet: Näiden evästeiden avulla muistamme käyttäjän valinnat, kuten käyttäjätunnuksen, kielen tai alueen. Voimme käyttää toimintoevästeitä myös muiden palveluiden tarjoamiseen, esimerkiksi mahdollistamaan videoiden katselun sivustollamme.
Sosiaalisen median evästeet: Sosiaalisen median evästeitä käytetään tunnistamaan käyttäjä sosiaalisen median palveluissa, jotta hän voi esimerkiksi nappia painamalla jakaa artikkeleita. Näillä evästeillä voidaan myös kohdentaa mainontaa.

Vaikutusmahdollisuudet

Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) käyttäjä voi selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla käyttäjä on käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.
Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.
Evästeiden estäminen: Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
Kohdennetun mainonnan estäminen: Käyttäjä voi kieltäytyä kohdennetusta mainonnasta Improve Median sivustolla listattujen valintojen kautta.
Google Analyticsin käytön estäminen: Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.
Sosiaalisen median evästeet: Sosiaalisen median palveluntarjoajat keräävät evästeiden sekä liitännäisten ja painikkeiden avulla tietoa palveluistamme. Sosiaalisen median palveluntarjoajien harjoittaman tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus, tietojen käyttötavat ja siihen liittyvät oikeudet sekä tiedot yksityisyydensuoja-asetusten muuttamisesta esitetään kunkin sosiaalisen median palvelun yksityisyydensuojaa koskevissa ehdoissa.

Evästeiden voimassaoloaika

Käytämme istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Lisäksi käytämme pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.